Metallin-
ilmaisimet

MacSer Finland Oy

Metallinilmaisimet

On tärkeä huomata, että metallinilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan sovelluksissa, joiden pakkauksessa ei ole metallia. Esimerkiksi sisäpinnaltaan aluminoidut pussit ja purkit, joissa on metallikansi, eivät sovellu tarkastettavaksi metallinilmaisimella. Metallia sisältävät pakkaukset tarvitsevat läpivalaisulaitteen (röntgenlaitteen) tuotteen tarkastamiseen.

Metallinilmaisin on kustannustehokas tapa varmistaa tuotteen tuoteturvallisuus. Metallinilmaisimella voidaan nimensä mukaisesti tunnistaa metallia, joko pakatusta- tai irtotuotteesta. Sitä voidaan käyttää niin elintarvikkeiden, kuin muun tyyppisten tuotteiden tarkastamiseen.

Yksinkertaisuudessaan, metallinilmaisimen toiminta perustuu jännitekentän muutokseen. Metallinilmaisimen tunnistuspään ympärillä on lähetyskela, johon syötetään tietyllä taajuudella jännitettä. Tämä jännitesignaali otetaan vastaan niin ikään tunnistuspään ympärillä olevilla vastaanotinkeloilla. Normaali olosuhteessa lähetin- ja vastaanotinkelojen tasapaino on “nolla”. Tuotteen muodostama signaali suodatetaan pois tuotteen opetusvaiheessa. Kun metallia kulkee tunnistuspään lävitse, muuttuu lähetin- ja vastaanotinkelojen signaalien suhde. Kun lähetetty ja vastaanotettu signaali muuttuu yli asetetun tunnistuskynnyksen, tällöin muodostuu metallihälytys.

Metallinilmaisimia voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa. Näitä ovat: kuljetinhihnaan integroitu metallinilmaisin, jossa tuote (pakattu- tai irtotuote) kulkee kuljetinhihnalla ilmaisimen läpi. Pudotusmetallinilmaisin, jossa tuote (esim. jauho, kaurahiutaleet, maitojauhe, pakastevihannekset ym.) putoaa ilmaisimen aukon läpi vapaassa pudotuksessa ja metallin tunnistuksen tapahtuessa tuote poistetaan tuotevirrasta poistoluukun kautta. Putkilinjan metallinilmaisimella voidaan tarkastaa nestemäisiä tuotteita. Metallinilmaisin on myös mahdollista yhdistää linjavaakaan, jolloin linjavaaka ja metallinilmaisin ovat tilaa säästävänä yhdistelmälaitteena.

Thermo Scientific:llä on kaksi eri metallinilmaisinsarjaa, APEX ja SENTINEL. Apex metallinilmaisimesta löytyy Apex 100 ja 300 mallit. Sentinel metallinilmaisimesta löytyy vastaavasti Sentinel 1000, 3000 ja 5000 mallit. Apex 100 on kustannustehokkain malli, joka soveltuu hyvin kuivien, ns. pienisignaalisten tuotteiden tarkastamiseen. Apex 300 tunnistuspää on varustettu ns. monikelateknologialla, jota käytetään hieman haastavammissa sovelluksissa. Apex 300 ilmaisimen tunnistuspää on kapeampi kuin Apex 100, ja sitä käytetään kohteissa, joissa tilaa on vähän käytettävissä, kuten pudotusilmaisimissa, putkilinjan laitteissa, sekä vaaka-metallinilmaisin yhdistelmälaitteissa.

Metallinilmaisimen herkkyyteen, eli tunnistustasoon jolla metallia tunnistetaan tuotteesta (metallin koko), vaikuttaa usea tekijä. Kahtena suurimpana tekijänä metallintunnistuskykyyn liittyen ovat: tarkastettavan tuotteen signaali, eli kuinka ison signaalin itse tuote antaa, sekä tunnistuspään aukon koko. Lisäksi ison vaikutuksen metallinilmaisimen toimintaan tekee myös ympäristötekijät, kuten käytettävän kuljettimen muodostama signaali/ häiriö, sähkönsyötöstä tulevat häiriöt.

Esimerkkinä edelliseen, mikäli verrataan esim. näkkileipäpaketin ja tuoreen suolatun lihan tarkastamista, on tunnistustasot näillä tuotteilla täysin erilaiset, vaikka tunnistuspään aukon koko ja muut ympäröivät tekijät olisivat samat. Tämä johtuu siitä, että märkä tuote, varsinkin suolainen, johtaa paremmin sähköä kuin kuiva tuote. Näin ollen tuotteen muodostama signaali on suurempi kuin kuivalla tuotteella ja tämä peittää alleen osittain pienempien metallien signaalit. Myös esimerkiksi, jos tarkastetaan pakastetuotteita ja ne pääsevät linjalla sulamaan hieman, muuttuu sulamisen johdosta tuotteen muodostama signaali. Tämän takia metallinilmaisimelle ei voida ennalta määrittää tarkkaa tunnistusrajaa, ennen kunnollisia testejä tai ennen kuin laite on asennettu omaan toimintaympäristöön ja tehty säädön oikeassa tuotantoympäristössä.

Sentinel on Thermon uuden sukupolven metallinilmaisin, jossa käytetään monitaajuus teknologiaa. Sentinel 5000 ja 3000 skannaa samanaikaisesti viittä eri taajuutta, joka mahdollistaa erilaisten metallien tarkemman tunnistuksen. Sentinel 3000 ja 5000 ovat tekniikaltaan muuten vastaavat, mutta Sentinel 3000 tunnistuspää on kapeampi, jollois se soveltuu paremmin kohteisiin, jossa tilaa on vähän käytettävissä. Sentinel 1000 käyttää yhtä taajuutta kerrallaan, mutta taajuus on vapaasti valittavissa 50 kHz- 1MHz väliltä.

THERMO SCIENTIFIC

Thermo Scientific™ Sentinel on suorituskykyisin metallinilmaisin kaikkiin elintarviketeollisuuden sovelluksiin joissa vaaditaan maksimaalista tarkkuutta metallinilmaisiussa. Sen Multiscan teknologia skannaaa saman aikaisesti viittä eri tunnistustaajuutta ja näin ollen pystyy tunnistamaan entistä pienempiä metallivirheitä tuotteestasi. Automaattinen opetusohjelma nopeuttaa tuotteen opettamisen, jolloin saadaan paras mahdollinen suorituskyky.

LATAA ESITE

THERMO SCIENTIFIC

Thermo Scientific™ Sentinel 1000 on Thermon uusin tulokas Sentinel metallinilmaisin perheeseen. Sentinell 1000 metallinilmaisimen Selectscan-toiminto mahdollistaa käyttäjän valita paras mahdollisen tunnistustaajuus alueelta 50 kHz- 1000 kHz, joka soveltuu parhaiten käytettävään sovellukseen. Näin ollen metallinilmaisimella voidaan parhaiten huomioida tarkastettavan tuotteen ominaisuudet ja parantaa tunnistustarkkuutta, sekä vähentää virhetunnistuksia. Automaattinen, tekstiavusteinen, opetusohjelma helpottaa ja nopeuttaa tuotteen opettamisen, jolloin saadaan paras mahdollinen suorituskyky. Sekä Sentinell 1000, että Sentinel 5000 ovat varustettu selkeällä kosketusnäytöllä.

LATAA ESITE

THERMO SCIENTIFIC

Apex 500Rx tarjoaa kustannustehokkaasti alansa johtavaa herkkyyttä vaativimpiinkin lääketeollisuuden tuotantoympäristöihin. Järjestelmä täyttää muun muassa tiukat Yhdysvaltain Federal Druk Administration (FDA) vaatimukset.

LATAA ESITE

THERMO SCIENTIFIC

Tämä metallinilmaisin varmistaa kustannustehokkaasti tuotteittesi laadun tunnistamalla kaikki yleisimmät metallit. ThermoScientific™ Apex 100 metallinilmaisijassa on käytetty samaa korkealaatuista teknologiaa laitteiston elektroniikassa ja ohjelmistossa kuin huipputason Apex 500 metallinilmaisijassa.

LATAA ESITE

MACSER FINLAND OY

LAATUA TUOTANTOOSI