Helsingin Mylly Oy

Helsingin Mylly Oy on ottanut käyttöönsä Thermo Scientific VersaWeight-Sentinel 1000 linjavaaka-metallinilmaisin- yhdistelmälaitteen varmistamaan pakattujen myslituotteiden laadun. Yhdistelmälaitteella voidaan sekä varmistaa tuotteiden oikea paino, että varmistaa tuoteturvallisuus metallien varalta.

Metallinilmaisimen tai muiden laadunvarmistuslaitteiden hyöty on hankala muuttaa rahaksi tuotannon tuottoa laskiessa, mutta mikäli sillä voidaan poistaa yksikin kriittinen metalli tuotteesta ja estää sen pääseminen kuluttajalle, tästä saatava hyöty saattaa olla merkittävä niin suoraan rahassa mitattuna kuin myöskin välillisesti tuotteen/ valmistaja arvon laskuna asiakkaiden silmissä. Tämän takia metallinilmaisin on järkevä sijoitus elintarvikkeita valmistaville yrityksille.

https://youtu.be/NOzukQCgqjI
Thermo Fisher Scientific